Workshop: På andra sidan hoppet

Workshop: På andra sidan hoppet

Dark Mountain Project bjuder in till workshop i självhushållning och lokal försörjning. Vi vill föra diskussionen vidare från de teoretiska insikterna om samhällets systemkris till de mer praktiska konsekvenserna och hanteringen av denna kris.

Vi konstaterar att det är möjligt att i viss utsträckning leva oberoende av den globala industriella infrastrukturen och att många av oss finner detta mer meningsfullt. Men hur kan ett liv utanför de globala flödena av resurser gestalta sig? Till vilken grad är det möjligt att bli självförsörjande? Vilken roll kan det lokala samhället spela? Vilka problem och möjligheter erbjuder en eventuell kollaps av samhället?

I stor utsträckning kommer workshopen att vara självorganiserande och bygga på deltagarnas erfarenheter och kunskaper. Workshopen kommer att äga rum på gården Örbäck där det sedan tre år pågår en försöksverksamhet i självhushållning.

Vid anmälan, berätta gärna om det är något särskilt tema du vill beröra och om du har erfarenheter att dela med dig av kring detta.

Tid: 5-7 april 2013. Fredag kl 18 till söndag kl 12.
Plats: Örbäck, Klockrike, Östergötland
Anmälan: Senast 8 mars, till axhel (a) spray.se. Endast 15 platser, först till kvarn…
Pris: 300 kr inkl. mat och boende

2 Comments

  1. På enfamiljsnivå är det jobbigt. På bynivå är det möjligt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *