Dark Mountain Project

Dark Mountain Project

Välkommen till slutet på världen så som vi känner den.

Den globala civilisationen tumlar runt i ett hav av djupa kriser: ekologiska, ekonomiska och resurskriser. Ingen vet vad som kommer att hända, mer än att en ny era redan har börjat omsluta oss. En tid där vårt komplexa samhällsbygge krackelerar, liksom de kulturella berättelser som utgör grunden för detta bygge: den eviga tillväxten, tekniken som frälsare, människan som frånkopplad naturen och så vidare.

Dark Mountain Project är en kulturrörelse som vill ifrågasätta dessa myter och möta den nya tiden med nyfikenhet och kreativitet – utan undergångsromantik och onödig uppgivenhet. Vi för samman kulturutövare och andra som vill vara med och formulera de nya kulturella berättelserna som gör att vi bättre kan förstå vår kollapsande civilisation och hur vi kan möta framtiden.

We must uncenter our minds from ourselves;
We must unhumanize our views a little, and become confident
As the rock and ocean that we were made from.
Robinson Jeffers

Läs mer om Dark Moutain Project

1 Comment

Trackbacks/Pingbacks

  1. Dark Mountain « Klel's Weblog - [...] Dark Mountain, en rörelse som uppstod i Storbritannien 2010. Här från deras svenska sida: Välkommen till slutet på världen …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *