Bakgrund

Bakgrund

The Dark Mountain Project för samman författare, konstnärer och tänkare som vill ge radikala kulturella svar på den global omvälvningen som sker just nu. Projektet strävar efter att ifrågasätta de kulturella berättelser som ligger till grund för vår krackelerande civilisation och samtidigt skriva på de nya berättelser som behövs för den tid som ligger framför oss.

The Dark Mountain Project startade 2009. Det växte fram ur en känsla av att samtida kultur inte ärligt visar på omfattningen av våra sammanflätade ekologiska, ekonomiska och sociala kriser. The Dark Mountain Project tror att skrivandet och konsten har en avgörande roll att spela för att mänskligheten ska komma till rätta med denna verklighet, och att ifrågasätta civilisationens grundvalar.

Projektet har lockat till sig aktivister och tänkare från miljörörelsen, men det har också dragit till sig konstnärer och personer från en många olika bakgrunder som inte tidigare har varit engagerade i dessa idéer, bland annat poeter, författare, konstnärer och musiker. The Dark Mountain Project samarbetar även med forskare, bönder, politiska aktivister, hantverkare, lärare och så vidare.

The Dark Mountain Project har inga kopplingar till politiska partier, religiösa organisationer eller näringsliv. Projektet är helt oberoende och tror att detta gör det möjligt att arbeta med organisationer och publik utanför gränserna för den befintliga miljörörelsen.

Mer om The Dark Mountain Project på dess internationella sajt, www.dark-mountain.net

En kort historisk sammanfattning av The Dark Mountain Project

The Dark Mountain Project grundades i Storbritannien av Paul Kingsnorth, författare, miljöaktivist och före detta redaktör på The Ecologist samt Dougald Hine, författare, social entreprenör och medgrundare av The School of Everything. De delade båda känslan av att det finns en växande klyfta mellan verkligheten i världen idag och den officiella berättelsen om denna verklighet. Projektet grundades för att överbrygga denna klyfta genom skrivande, konst och kultur.

Projektet lanserades 2009 i samband med publiceringen av manifestet ”Uncivilisation: the Dark Mountain Manifest”. Den grundläggande tanken i manifestet är att vår kultur har nått en kritisk punkt på grund av de kulturella berättelser som vi har berättat för oss själva om vilka vi är. Alla kulturer bygger på berättelser. Vår säger att mänskligheten är skild från allt annat liv och att vi är ämnade att kontrollera detta, att materiell expansion är oundviklig och bra, att objektiv vetenskap är vår enda guide till att förstå världen, att de ekologiska och sociala problem som vi står inför är tekniska avbrott som kan rättas till genom användning av avancerad teknik och att allt som inte kan mätas inte spelar någon roll.

Dessa gamla berättelser dödar oss. Vi behöver nya. The Dark Mountain Project skapades för att hjälpa dem på vägen. Vi främjar skrift, konst, musik och kultur som är rotad i platsen, tiden och naturen. Vi strävar efter att utmana grunden för vår civilisation genom att sprida nya berättelser i olika medier.

Uncivilised writing – publicerade böcker

Efter lanseringen av manifestet påbörjades arbetet med den första boken i en serie av så kallad “uncivilised writing”. Boken kom att omfatta skrivande och konst och publicerades sommaren 2010. Sedan dess har ytterligare böcker givits ut med radikala essäer, skönlitteratur, facklitteratur, poesi och konst. Mer om böckerna här.

Uncivilisation – en festival

2010 hölls den första festivalen arrangerad av The Dark Mountain Project. Den gick under namnet Uncivilisation och ägde rum i Llangollen i Wales. Över 300 personer deltog under ett veckoslut som innehöll föredrag, debatter, teater, film, musik och diskussioner.
Sommaren 2011 arrangerades den andra Uncivilisation-festivalen, denna gång på Sustainability Centre i Hampshire, England. I slutet av sommaren 2012 kommer festivalen återigen att hållas i Hampshire.

2 Comments

  1. Älskar ert initiativ, beskrivningen av vårt nuläge, vårt ömsesidiga beroende och att ni föreöker se möjligheter till konstruktiva lösningar. Jag har ett yrke som miljöstrateg och på mion fritid arbetar jag min fru och några till med att försöka hitta praktiska tillämpningar på andliga/filosofiska insikter om vad det kan innebära att vara människa i vår tid. Vi får se om våra vägar korsas inteill dess tackar jag för en uppmuntrande hemsida!

  2. Problemen är tydliga. Men lösningarna? Stegen dit? För mig är det fyra kombinationer, en fyrfältstabell med axlarna privat/gemensamt, inåt (förståelse)/utåt (påverka/agera). Alla behövs.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *