Posts by David

Diagnos på den blinda optimismen

Tidigare denna månad skrev Johan Ehrenberg en krönika i Dagens ETC som bland annat kastade ur sig lite kritiska tankar om Dark Mountain. Pella Thiel från vår svenska Dark Mountain-grupp har skrivit ett svar till den gamle vänsterräven Ehrenberg:

Det är roligt att Johan Ehrenberg skriver om Dark Mountain Project, som har sitt ursprung i England (inte USA), och som nog faktiskt inte kan beskrivas som någon stor rörelse.  I Sverige är Dark Mountain ännu bara ett frö, även om vi som arrangerade mötesplatsen Ociviliserat i våras blev rätt paffa över det stora intresset.

Johan Ehrenberg har blivit 55 år gammal, vis och positiv inför de möjligheter vi människor har att skapa en ren ekonomi och ren tillväxt. Ja, hur många män i 55-årsåldern har man inte mött som är just det? Optimister, brukar de kalla sig.  Frågan är vad som gör att man skriver en krönika om hur positiv man är? Vad är källan till optimismen? Johan skriver själv om hur oundviklig klimatfrågan är. ”Jag vet, vi låtsas att det finns saker att förhandla om, det är därför politiker reser jorden runt, men moder jord förhandlar inte, det är bara att acceptera fakta och göra något åt utsläppen. Eller också… en värld vi inte vill ha.” Vet Johan även något som inte vi vet om hur den världen ska kunna undvikas? Något som skulle kunna ”lösa klimathotet”?

Dr Pangloss

Dr Pangloss till vänster. Illustration ur Voltaires roman Candide.

Klimathotet är inte något som kan lösas. Det finns här och nu, det påverkar redan allt levande på Jorden. Men det är bara ett symtom, ett resultat av en berättelse om världen som utgör referensram för vårt samhälle. Den berättelse som skapat våra ekonomiska, politiska och juridiska system. Den som handlar om hur allt kan växa i evighet, om hur vi människor står över naturen och kan skapa vår egen verklighet, om vi bara vill.  Där framtiden är en uppgraderad version av nutiden. Många resonerar som Johan: om vi bara byter till solceller, sätter ett pris på ekosystemtjänster, kontrollerar människors girighet, störtar kapitalismen… DÅ kan vi fortsätta, då kan vi skapa Ren Tillväxt! Det finns ett förslag till diagnos för denna optimism: Panglossiskt syndrom, döpt efter Dr Pangloss i Voltaires Candide, han som trots alla tecken på motsatsen försäkrar att vi lever i den bästa av världar. Psykologen Kathy Mc Mahon beskriver det som ”en neurotisk tendens till extrem optimism i ljuset av sannolik kulturell och planetär kollaps.”

Fler och fler har slutat tro på det industriella tillväxtsamhällets berättelse. Det är inte så konstigt. Det är inte bara klimatfrågan som skaver; de ekologiska och samhälleliga systemen faller isär. Arter dör nu ut i en takt som jämförs med dinosauriernas hädangång. Depressioner ökar så starkt globalt att WHO talar om en ”tyst epidemi”. Ekonomier hukar under skuldbördor omöjliga att betala av. Kanske är det en maktlöshet inför dessa djupa kriser som gör att man måste försäkra omvärlden om hur optimistisk man är?

Vi som inspireras av Dark Mountain Project tror att tiden är ute för det industriella tillväxtsamhället. Dess världsbild ger oss inte längre mening, uppfyller inte våra behov – den har rent av blivit dödlig. Det är dags att hitta en annan världsbild.  En tillkämpad optimism hjälper oss inte att göra det. Erfarenheten från Dark Mountain Project är snarare att det för många människor innebär en lättnad att få släppa ett positivt tänkande som har blivit en fasad, något omöjligt att tro på. Det frigör energi att faktiskt börja skapa en ny berättelse som bygger på något annat än manisk tillväxt, konkurrens och separation.

Bara i exceptionella tider slutar vi tro på våra berättelser om världen. Den tiden har kommit, och kanske kan vi skapa något som är vackrare än vad vi någonsin vågat drömma om. Varför skulle vi inte vilja göra det?

Pella Thiel
“When we are dreaming alone it is only a dream. When we are dreaming with others, it is the beginning of reality.”
Helder Camara

Read More

Varför blir ni så provocerade?

Dark Mountain fortsätter att provocera Rikard Warlenius och Andreas Malm som författat ännu en kritisk artikel, publicerad i Aftonbladet den 2 juni. På Rikard Warlenius blogg kan man läsa deras samlade kritik. De har missat en hel del, till exempel att Dark Mountain inte är en politisk rörelse, men också att våra hänvisningar till “civilisationen” syftar på den civilisation vi nu lever i, inte civilisationen som samhällsform.

Aftonbladet har sagt nej till ytterligare en replik från oss. I ställer publicerar vi ett svar på kritiken från Dark Mountain Sveriges Pella Thiel:

 

Det är belysande exempel på civilisation Andreas Malm och Rickard Warlenius för fram. ”Varken det faraoniska Egypten, det andalusiska Spanien eller det feodala Centraleuropa ägnade sig åt eller predikade evig ekonomisk expansion.” Det må vara sant, och utan att förlora oss i definitioner av ordet civilisation (där sociala hierarkier är en vital del) så kan vi väl slå fast att det är dagens civilisation, dagens kulturella berättelse som Dark Mountain utgår ifrån. Vad är det då vi ger upp om? Det är inte möjligheten att leva i ett samhälle som förmår ta hand om människors behov, skapa mening, och leva i samspel med de levande systemen.

Vi vet att uppvärmningen är omöjlig att stoppa – den är redan här. Och den är bara en av effekterna av en kulturell berättelse som inte fungerar så bra för livet på Jorden. Frågan är vad vi ska göra åt det? Släng ut kapitalet, så ordnar det sig, tycks Warlenius och Malm mena. Dark Mountain Project utgår ifrån att förändringarna som krävs är mer djupgående än så. Är det det som provocerar så till den milda grad? Att vi måste gå bortom konflikten mellan arbete och kapital för att komma vidare?

Alla civilisationer håller sig med berättelser om hur världen ser ut och varför människor gör som de gör. Föreställningen om kontroll och konkurrens är viktiga utgångspunkter för vår civilisation. Människor står utanför naturen, kan förutsäga och kontrollera de levande systemen och varandra. Vi konkurrerar om resurser, uppmärksamhet och utrymme. Dark Mountain Project tror inte att det är ett produktivt förhållningssätt till världen. Det är först när vi förmår se bortom denna kulturella berättelse som vi blir tillräckligt fria för att hitta nya, verkliga lösningar.

Warlenius och Malm tar upp ”de senaste årens händelser världen över, från Egypten till Wall Street, [som] visar på en annan möjlighet: människor tycks faktiskt förmögna att kunna ta samhällets utveckling i sina egna händer.” Det är vad vi gör genom att skapa en mötesplats. Vi är inte uppgivna. Men vi tror att förändringarna vi står inför är mer djupgående än att upplösa det fossila kapitalet.

Pella Thiel

Read More

Dark Mountain svarar på bisarr kritik

Med den bisarra rubriken “Dark Mountain hoppas på en klimatkollaps” framförde Rikard Warlenius och Andreas Malm i Aftonbladet i lördags kritik mot Dark Mountain Sverige. I en artikel menade de att vi bara har några år på oss att undvika katastrofala klimatförändringar och att den som gör något annat nu än helhjärtat slutar upp bakom Warlenius och Malms “upplösning av fossilkapitalet” har gett upp och mer eller mindre välkomnar en klimatkollaps.

I dag publicerar Aftonbladet en replik av David Jonstad och Dougald Hine, med den också något bisarra rubriken

“Vi hoppas inte på en klimatkollaps”

En kollaps av vår industriella civilisation ter sig trolig skriver Rikard Warlenius och Andreas Malm (Aftonbladet 26 maj), men de provoceras av att några vill diskutera just detta: vad innebär en kollaps, hur vi ska förhålla oss till denna och hur kan vi bäst hantera en värld som krackelerar ekologiskt och ekonomiskt?

I helgen startade den svenska grenen av Dark Mountain Project genom festivalen Ociviliserat i Stockholm. Festivalen var utsåld en vecka innan. Många fler än vad lokalerna kunde rymmas törstade uppenbarligen efter en mötesplats som befinner sig utanför den vanliga miljödebattens teknikfixering och önsketänkande.

Men Warlenius och Malm kräver rättning i ledet: Vi har inte tid att tala om människans frånkoppling från naturen, att bygga alternativ bortom industrisamhället eller att med hjälp av dramapedagoger diskutera konsumtionsberoende. Det fossila kapitalet ska ju upplösas och vindkraftsverk resas. För klockan är fem i tolv och om vi bara uppbådar lite mer politisk vilja kan det industriella samhället eventuellt göras grönt.

Dark Mountain är emellertid inte någon politisk rörelse – inte heller en klimatrörelse – det är en kulturell rörelse. Se den som ett komplement snarare än en konkurrent. Många av oss som är engagerade i Dark Mountain har vigt våra liv åt att försöka förändra systemet. Många av oss gör det fortfarande. Vi är inte mer uppgivna än någon annan. Ingen av oss önskar en kollaps. Men vi kan inte heller blunda för att de resurser som civilisationen livnär sig på sinar, att de ekologiska kriserna fördjupas och att det svajar allt mer i det korthus som vår skuldbaserade tillväxtekonomi består av. Att fortsätta låtsas att vi kan ställa saker till rätta bara vi vill det tillräckligt mycket är att förtränga verkligheten. Världen förändras numer i hög fart genom mekanismer som vi inte rår på. Den stora utmaningen är att hänga med i svängarna utan att tappa fotfästet.

För att kunna orientera oss i denna värld behöver vi se vad som har lett oss in i kriserna: civilisationens myter om evig ekonomisk expansion och om människan som herre över allt annat levande. När dessa gamla kartor för att förstå världen nu faller sönder är vi i behov av nya. Att börja skissa på dessa utmanar våra identiteter och invanda föreställningar. Men att erkänna hur vilse vårt samhälle är innebär också en befrielse. Då kan vi sluta låtsas och konfrontera verkligheten på en realistisk grund.

David Jonstad, författare till Kollaps (Ordfront) och aktiv i Dark Mountain Sverige

Dougald Hine, grundare till Dark Mountain Project

Read More

Startskottet från Ociviliserat

Nu har vi hämtat oss efter helgens helt fantastiska samling i Hemliga trädgården i Stockholm. Festivalen Ociviliserat blev startskottet för den svenska Dark Mountain-rörelsen och vi som var med och arrangerade det hela är överväldigade av intresset och engagemanget. Det bådar gott inför kommande arrangemang, stora som små.

En del dokumentation av festivalen kommer dyker upp på denna sajt framöver. Det blir dock bara en bråkdel av vad vi hann med under de intensiva tolv timmar som festivalen pågick.

Vi vill rikta ett stort tack till alla som gjorde festivalen möjlig: alla deltagare som kastade sig in i diskussionerna och skapade alla nya möten. Tack till musiker, föreläsare, samtalsledare och panelister,  samt till berättare, bartenders, entrévärdar och diskplockare. Stickkontakt dekorerade både vägen fram till festivalen och själva festivallokalen med sina stickkreationer, det var vackert! Tack också till alla som lånade oss all utrustning som vi behövde.

Så fort vi har samlat ihop styrkorna igen börjar planeringen av den fortsatta framtiden. Vi har en lång men spännande väg att vandra tillsammans.

Slideshow:
Fullscreen:

 

Fler bilder från festivalen (foto: Ida Svedlund).

Read More

Live från Ociviliserat


Video streaming by Ustream

Read More